Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

truskawkowa11
2835 c203 390
Alchemia, 22 lutego, Wojtek Bąkowski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
truskawkowa11
2868 0483 390
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS
Sponsored post
feedback2020-admin
truskawkowa11

Zanim ocenicie innych, najpierw spójrzcie na siebie..

Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
truskawkowa11
Zbuduję Ci dom, będziesz miała schron Taki szałas na hałas i zasadzę brzozę tuż za rogiem Żebyś latem miała cień..
— Bitamina
Reposted fromtogether-forever together-forever
truskawkowa11
3029 0a46 390
Reposted fromsoftboi softboi
truskawkowa11
3035 c9a7 390
Reposted fromsoftboi softboi
truskawkowa11
3038 a8ed 390
Reposted fromsoftboi softboi
truskawkowa11
3039 c947 390
Reposted fromsoftboi softboi
truskawkowa11
3064 1f41 390
Reposted fromzciach zciach
truskawkowa11
truskawkowa11
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
truskawkowa11
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
— znalezione.
truskawkowa11
truskawkowa11
truskawkowa11
4472 93d7 390
Reposted fromtfu tfu viainspirations inspirations
truskawkowa11
8964 a4c2 390
Reposted fromfungi fungi viainspirations inspirations
truskawkowa11
6235 8c7d 390
Reposted fromJoasia993 Joasia993 viainspirations inspirations
truskawkowa11
truskawkowa11
3706 33b6 390
Reposted frombunnywhite bunnywhite viainspirations inspirations
truskawkowa11
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaedarcy edarcy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...