Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

truskawkowa11
truskawkowa11

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

Reposted fromendlessmemories endlessmemories viamiimi miimi
truskawkowa11

world-ethnic-beauty: Caves Pommery. Reims, France

Reposted frommr-absentia mr-absentia viadotmariusz dotmariusz
truskawkowa11
truskawkowa11
truskawkowa11
Reposted fromFlau Flau viafreeway freeway
truskawkowa11
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatake-care take-care
truskawkowa11
6964 8891 390
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaonlythebrave onlythebrave
truskawkowa11
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus
truskawkowa11
9476 4e43 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
0871 a46d 390
Reposted fromitoweryou itoweryou viapiehus piehus
truskawkowa11
1061 dcc4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viatake-care take-care
truskawkowa11
7533 d3ea 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viafancy-claps fancy-claps
truskawkowa11
9331 f7b7 390
truskawkowa11
8389 6385 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
truskawkowa11

May 27 2018

truskawkowa11
truskawkowa11

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl vianonperfect nonperfect
truskawkowa11

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy.
Dostojewski to napisał. 

— Janusz Głowacki
truskawkowa11
5020 edb6 390
Reposted frommangoe mangoe viaganzrockbar ganzrockbar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl