Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

truskawkowa11
aby osiągnąć to, czego nie masz - masz iść przez to, czego nie znasz
— mówili, że nowe to lepsze. sprawdzimy
Reposted frommysoul mysoul viainspirations inspirations
truskawkowa11
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.

~Marek Hłasko
— true story!!
truskawkowa11
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viainspirations inspirations
truskawkowa11
2819 a36a 390
Reposted fromevanescence evanescence viainspirations inspirations
truskawkowa11
5460 95e1 390
Reposted fromlaters laters viaedarcy edarcy

May 22 2017

truskawkowa11
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viainspirations inspirations
truskawkowa11
2793 7c21 390
Reposted fromolalaa olalaa viainspirations inspirations
truskawkowa11
3455 c832 390
Reposted frommisiapa misiapa viainspirations inspirations
truskawkowa11
4938 5bc7 390
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations
truskawkowa11
truskawkowa11
1744 1b8c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainspirations inspirations
truskawkowa11
2515 1aad 390
Reposted fromkrzysk krzysk viainspirations inspirations
truskawkowa11
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
truskawkowa11
truskawkowa11
aby osiągnąć to, czego nie masz - masz iść przez to, czego nie znasz
— mówili, że nowe to lepsze. sprawdzimy
Reposted frommysoul mysoul viainspirations inspirations
4446 dfd9 390

lord-kitschener:

sprachtraeume:

owlskitty:

excuse me?? this cat owes me an explanation

a zebra

Beautiful Cryptid Who Brings Blessings

Reposted fromMusicEmo MusicEmo viainspirations inspirations
truskawkowa11
4204 a24c 390
Reposted fromzalewajka zalewajka viainspirations inspirations

May 18 2017

truskawkowa11
3854 8e34 390
truskawkowa11
0160 3669 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl