Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

truskawkowa11
6936 326b 390
Reposted fromoutoflove outoflove viainspirations inspirations
truskawkowa11
Reposted frombestform bestform viaAmericanlover Americanlover
truskawkowa11
truskawkowa11
9110 e32f
truskawkowa11
3347 5650 390
Reposted fromarancione arancione viaAmericanlover Americanlover
truskawkowa11
8228 63a8 390
truskawkowa11
Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
truskawkowa11
7287 170e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
truskawkowa11
truskawkowa11
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
truskawkowa11
2061 4325 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viainspirations inspirations
truskawkowa11
Człowiek zdrowy ma masę marzeń. Człowiek chory tylko jedno.
— Życiowe.
8065 7235 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viainspirations inspirations
truskawkowa11
4006 9a23 390
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viainspirations inspirations
truskawkowa11
Reposted frombluuu bluuu viaedarcy edarcy
truskawkowa11
truskawkowa11
8646 956d
Reposted fromzciach zciach viainspirations inspirations
truskawkowa11
truskawkowa11
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl