Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

truskawkowa11
4053 8ffe 390
truskawkowa11
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viamagdanestor magdanestor
truskawkowa11
2494 2550 390
truskawkowa11
8909 3b75 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viainspirations inspirations
truskawkowa11
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viainspirations inspirations
truskawkowa11
4511 7d29 390

February 20 2017

truskawkowa11
6767 6f7c 390
Reposted fromsoSad soSad
truskawkowa11
9137 a194 390
Reposted frombabyface babyface
truskawkowa11
9421 087d 390
Reposted frombabyface babyface
truskawkowa11
7725 e140 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
truskawkowa11
7735 891b 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven

February 19 2017

truskawkowa11
5844 d39c 390
hail anubis
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
truskawkowa11
Czytam stare posty na zupie i wciąż są aktualne, ale w całkiem innym znaczeniu.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie
truskawkowa11
I każdego dnia boję się, że przestanie mnie kochać lub że tak naprawdę nigdy tego nie robił. Bo dalej nie wierzę w to, że mnie pokochać się da.
Reposted fromtylkotobie tylkotobie
truskawkowa11
7122 fde2 390
Reposted fromnotnow notnow
truskawkowa11
Tam zbuduj sobie domek w górach. Wymarzony domek w górach. Taki co po wyjściu na balkon , da Ci to uczucie.... UH.
— Zeus ,,Domek w Górach''
Reposted from99problems 99problems
truskawkowa11
6216 99f0 390
truskawkowa11
truskawkowa11
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaAmericanlover Americanlover
2122 1889 390
Reposted fromerial erial viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl