Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

truskawkowa11
2078 c7a3 390
Reposted fromteijakool teijakool viainspirations inspirations
truskawkowa11
Ludzie myślą, że ból zależy od siły kopniaka. Ale sekret nie w tym, jak mocno kopniesz, lecz gdzie.
— Neil Gaiman – Nigdziebądź
Reposted frompuella13 puella13 viainspirations inspirations
truskawkowa11
7643 748d 390
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viainspirations inspirations

May 20 2018

truskawkowa11
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viainspirations inspirations
truskawkowa11
7227 5199 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viainspirations inspirations
truskawkowa11

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viainspirations inspirations
truskawkowa11
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
truskawkowa11
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viainspirations inspirations
0131 ff94

giflounge:

Teaching your cat morse code

No, you come here!

May 17 2018

8706 035e 390

cutemaybedeadly:

Water thinspo 💙
(not my pics)

truskawkowa11
6908 79f9 390
Reposted fromgplyr gplyr viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
truskawkowa11
truskawkowa11
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viainspirations inspirations
truskawkowa11
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viainspirations inspirations
truskawkowa11
truskawkowa11
truskawkowa11
truskawkowa11
8473 4039 390
truskawkowa11
truskawkowa11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl