Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

truskawkowa11
9344 b4c2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
truskawkowa11
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viaedarcy edarcy

March 19 2017

0941 07b3 390
Reposted fromerial erial viaAmericanlover Americanlover
truskawkowa11
6357 36be 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
truskawkowa11
5975 aef1 390
payment method
truskawkowa11
0893 d8fe 390
truskawkowa11
8550 c8ec 390
Reposted fromdelain delain viainspirations inspirations
truskawkowa11
3343 872c 390
True story.
truskawkowa11
Bać się i robić - to jest odwaga!
truskawkowa11
0106 f7d6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
truskawkowa11
7721 d2bf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations
truskawkowa11
7877 1007 390

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats viainspirations inspirations
truskawkowa11
6535 f27f 390
Gdzie ci mężczyźni?
Reposted fromncmsp ncmsp viaAmericanlover Americanlover
truskawkowa11
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaAmericanlover Americanlover
8407 b41d 390
Reposted fromlevindis levindis viaAmericanlover Americanlover
Life is too short for shitty sex and bad relationships. So go find someone who fucks you right and treats you how you deserve to be treated.
— (via hplyrikz)
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaAmericanlover Americanlover
7465 2859 390

March 12 2017

1922 c60a 390

lattergaysaint:

organicandhappy:

lord–swoledemort:

catsbeaversandducks:

“Let’s be cute together!”

Photos by ©Anya Yukhtina

Oh my god

This could be us but you playing

^ @crackwhorecouture what they said lol
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung
truskawkowa11
Wiesz, co najbardziej wkurwia mnie w kobiecie, w której się zadurzyłem? Ano, kurwa, to, że nie potrafiła przyjąć normalnie jebanego komplementu. Naprodukujesz się, jaka z niej zacna panna jest, jak to jej blask urody i inteligencji opromienia ci szare dni dotychczasowego życia, a ta zamiast się uśmiechnąć czy tam zaszczebiotać, że jestem zbyt miły to pierdoli farmazony, że łżę i nie mam racji. Jak ja mam, kurwa, nie mieć racji, skoro daję jej jednoznacznie do zrozumienia, że dla mnie jest najpiękniejsza? I może nie wkurwiałbym się tak, gdyby mi zależało tylko na tym, żeby ją przelecieć. Nie, ja ją kocham szczerze, a ona jeszcze śmie mi insynuować, że to kłamstwo.
— Vanadain
Reposted fromgreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl